1. Global Home
  2. About DENSO TEN
  3. Corporate Profile
  4. Management

Management

President and Representative Director Yukihiro Kato
Senior Executive Officer and Director Hiraki Morishita
Junji Takahashi
Shinichi Ueno
Osamu Koketsu
Director Akira Yamanaka
Keiji Yamamoto
Auditor Takao Tomimori
Auditor (External) Hirotsugu Takeuchi
Shuji Watanabe
Senior Executive Officer Toshiki Gotoh
Masahiko Sagiike
Koji Ito
Shinji Kawabata
Return to Top