1. Global Home
  2. About DENSO TEN
  3. Corporate Profile
  4. Management

Management

President and Representative Director Yukihiro Kato
Senior Executive Officer and Director Hiraki Morishita
Junji Takahashi
Shinichi Ueno
Osamu Koketsu
Director Akira Yamanaka
Keiji Yamamoto
Auditor Takao Tomimori
Auditor (External) Shinnosuke Hayashi
Yukio Ishida
Senior Executive Officer Toshiki Gotoh
Masahiko Sagiike
Koji Ito
Takashi Yonemoto
Return to Top